8 de jul. de 2011

Crítica de Armando Requeixo ao libro Amigos e sodomitas


O crítico Armando Requeixo publicou hai uns días unha reseña do libro Amigos e sodomitas, que se difundiu a través dos xornais El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Diario de Bergantiños. Tamén se pode consultar no seu blogue, Criticalia.

Debo agradecelo, igual que a atención e a repercusión que lle están a prestar diferente medios a esta obra. Agardo que sirva para coñecermos mellor a nosa historia e para nos fornecermos de armas culturais contra a intolerancia.

Nenhum comentário:

Postar um comentário