27 de fev. de 2009

Cal é o proxecto educativo do PP?

O candidato do PP á presidencia da Xunta quere contentar todos os flecos de votante e con tal versatilidade á hora de prometer demostra que non ten nin idea do que facer no caso de que poida chegar a gobernar o vindeiro domingo, como parece posíbel se hai unha abstención superior ao 38%.

Di que concorda coas propostas de apartheid lingüístico de Galicia Bilingüe (aínda que el non as chame así, mais ao pan, pan, e ao viño, viño), porén ao mesmo tempo descarta tamén as mesmas propostas. Di que os nenos deben poder non falar, se non queren, na lingua en que se imparta a clase, mais ao mesmo tempo di que se estabelecerán uns mínimos para "equilibrar" a docencia nunha lingua e noutra. Non aclara se a liberdade individual para non falar unha lingua na clase chega tamén ás disciplinas de lingua e literatura castelá e inglés e ás materias que se impartan en inglés ou francés, ou se só será de aplicación para as de galego porque esta é unha lingua de segunda. Tampouco aclara como se poden conseguir as competencias lingüísticas se unha nena ou un neno pode ter a liberdade para non practicar ese idioma na clase. Porque se o que se trata é de que faga prácticas o profesorado, non fai moito sentido.

Ademais da súa promesa firme de que o primeiro que farán de gobernaren será derrogar o decreto que marca o mínimo do 50% do ensino en galego, alguén sabe cal é o proxecto educativo do PP?

Nunha entrevista onte na edición galega de El País, que reproduzo literalmente, sementaba todas estas estrañas contradicións:

P. ¿Asumirá las tesis de Galicia Bilingüe de tres sistemas educativos según la lengua de los alumnos?

R. Yo asumo lo que asumo. Apoyé la manifestación, parte de los planteamientos son muy aprovechables y no es una plataforma contra el gallego porque si no, no la apoyaría. Está a favor de los derechos civiles. El primer Gobierno que ha separado a los niños en aulas es éste, que ha dado la posibilidad a los que quieren que sus niños se eduquen en gallego a que se le impartan todas las asignaturas en gallego. Más de 2.000 personas estudian sólo en gallego. Ampliaremos los derechos civiles para que los niños de 0 a 3 años aprendan en el idioma que quieran los padres, y daremos derecho a los alumnos para comprar los libros en el idioma que quieran, a hacer los exámenes y a dirigirse a los profesores en el idioma que quieran. En el sobre de matrícula meteré una casilla para que los padres elijan el idioma de las asignaturas troncales. Y luego haremos una propuesta de proporcionalidad entre las dos lenguas.

P. ¿No propone usted un sistema en castellano, otro en gallego y un tercero de tipo mixto?

R. No me gusta ese sistema. Pero me vinculará mucho la propuesta de los padres en el sobre de matrícula.

Por certo, o candidato do PP amósase escandalizado pola súa estimación de que hai 2.000 estudantes que estudan "só en galego". Aínda non tendo eu nin idea de onde puido tirar a cifra (acho que ten o mesmo rigor que o resto do seu discurso), esa cantidade representa o 0,52% das alumnas e dos alumnos no ensino non universitario en Galiza.

Nenhum comentário:

Postar um comentário