20 de fev. de 2009

O mapa das linguas en perigo da UNESCO

O equipo da UNESCO encargado de elaborar o Atlas das Linguas en Perigo do Mundo decidiu non incluír desta volta o galego porque a súa igualdade profunda na estrutura lingüística co portugués fai que desconsideren a súa situación en Galiza. Como é bo de ver, o galego non mudou para ben nos sete anos que transcorreron desde a anterior edición deste mapa, só mudou a metodoloxía deste equipo, e por certo dun xeito bastante incomprensíbel.

Do mesmo xeito, como o catalán ten unha política lingüística avanzada en Cataluña e é oficial en Andorra, tampouco teñen presente a súa situación noutras zonas en que está moi precarizado, como no estado francés ou en L'Alguer, en Sardeña. Tampouco se menciona o español en Puerto Rico porque noutras zonas do planeta ten unha vitalidade incuestionábel. E así co resto dos idiomas que se poden cotexar no seu web.

Non vos parece que hai un importante problema de criterio cando se quere facer un Atlas de Linguas e despois non teñen en conta a situación das linguas nos territorios? Para iso, non lles sería mellor facer unha listaxe?

Desde A Mesa valoramos isto hoxe nun comunicado de imprensa e nunha pequena entrevista que me fixeron hoxe para a desconexión galega dos informativos de TVE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário