30 de nov. de 2010

'Monolingüismo', por Xoán Costa

Reproduzo, tomado da páxina de bitáculas da AS-PG, un artigo do presidente desta entidade de renovación pedagóxica, Xoán Costa:

Monolingüismo

Non sei por que, dun tempo a esta parte, xeneralizouse a idea de que abrir debates -non importa o tema nin o espazo - é algo necesario socialmente e case inherente ao propio comportamento democrático. Mesmo hai quen pensa que é posíbel debater en estado de ideoloxía pura, nun universo anterior ao Big Bang, sen condicionantes externas que terxiversen o fío da argumentación.

Mais nada máis enganoso.

E cando eses debates se establecen sobre sinais de identidade como a lingua a cousa nace xa de por si desnaturalizada pois o propio uso dunha ou outra terminoloxía, dun ou outro concepto, dun ou outro punto de partida, condiciona o posicionamento dos debates e, polo tanto, os resultados.

E ademais confunde.

Recentes informes sobre o futuro do galego sitúanse neste contexto de abrir debates sen máis e de crear confusión. Primeiro porque parten da idea de que os actuais discursos normalizadores, e non estamos a nos referir aos discursos oficiais senón xustamente a aqueles que levan anos traballando na restauración de usos do galego, están caducos, non serven por estaren ligados a ideoloxías algo pasadas de moda, cousa moi lonxe da realidade. Outra cousa é que non se teñan logrado o cento por cento dos obxectivos propostos, mais iso non invalida nin avellenta os discursos nin as propostas.

Por outra parte, a pretensión, ou as propostas, de alcanzar a competencia comunicativa en galego e castelán o conxunto da poboación, especialmente a través do sistema educativo, é algo tan fóra da realidade como aquelas propostas do Partido Popular, gobernando Don Manuel Fraga, que falaba de bilingüismo harmónico e que o Señor Feijoo transformou en bilingüismo cordial. O sistema educativo é unha ferramenta importantísima para a consolidación da competencia lingüística, sobre todo en contextos en que a lingua do sistema educativo é continuación da lingua ambiental, mais en contextos diglósicos o sistema educativo só representa unha pequena parte das posibilidades de restauración lingüística, se ben ten todas as posibilidades para a adquisición de competencia.

Estes debates de que falamos, difundidos en informes e redes sociais, pretenderían de dar carta de normalidade a políticas lingüísticas bilingüistas partindo da idea de que se a totalidade dos e das galegofalantes son bilingües, isto é somos individuos capaces de falarmos en galego e en castelán, tamén a totalidade dos casteláns falantes en Galiza deberán ser capaces de falaren en galego ou en castelán indistintamente. Fermosa teoría, mais na práctica o que condiciona o uso dunha lingua é o contexto e na sociedade galega actual os contextos están perfectamente delimitados e inclinados cada vez máis a favor do español. Porque vivimos nunha situación de conflito lingüístico -aínda que o termo poda parecer anticuado e contrario á cordialidade- e a diglosia, no seu significado clásico, funciona de maneira eficaz. A este respecto, podería pór un pequeno exemplo. Recentemente estiven ingresado no CHUAC nun servizo onde as enfermeiras (eran todas mulleres menos dous homes) falaban perfectamente galego e español. Son polo tanto un paradigma de competencia bilingüe. Mais cal é o uso das dúas linguas? Cos doentes de máis idade falan galego ou español dependendo de cal sexa a lingua do doente e con aqueles de menos idade, aínda que sempre lles falamos en galego, falaban invariablemente en español. Que é o que leva a esta situación? Obviamente os prexuízos lingüísticos propios de toda situación diglósica.

E aí é onde deben actuar primeiramente as políticas normalizadores, en marcar contextos de uso para o galego. Porque é evidente que, sobre todo a través do sistema educativo, podemos conseguir, nun espazo de tempo maior ou menor, que a totalidade da poboación de Galiza sexa competente en galego e en español. Mais pensar que de aí derivará unha situación en que se usarían indistintamente en calquera contexto unha ou outra lingua é pensar que podemos alcanzar a liña do horizonte. E é que, e perdoen a comparanza, para os falantes a lingua é como a relixión. Poderíamos pensar nunha sociedade ideal en que todas as persoas coñecesen, poñamos por caso, os principios cristiáns e musulmáns. O coñecemento de ambas as relixións seguramente aportaría concordia e respecto dos dereitos de cada quen, mais á hora do culto, á hora da práctica, cada persoa acreditaría no seu deus como o único verdadeiro. O mesmo sucede coa lingua.

Concordo con quen pensa debemos anovar o discurso sobre a lingua, mais utilizando o termo anovar co significado da cultura agrícola, mais dubido que a solución para o futuro do galego como lingua sexa aceptarmos a solución bilingüe, chámese este bilingüísmo harmónico, cordial ou restitutivo. Prefiro pensar nunha Galiza maioritariamente monolingüe en galego, seguindo a tradición do galeguismo e acreditar que Galiza ou é monolingüe en galego ou non será Galiza tal como a coñecemos e, algúns, a desexamos. Será outra cousa.

2 comentários:

 1. Permito-me incomodar de novo (ver outros posts não respondidos por Callón) com uma de cal e outra de areia.

  A DE CAL: Eu penso que estaria bem que o ativismo linguístico galego compreendesse de vez que na Galiza não há "diglossia", e muito menos no "sentido clássico". Em nenhuma situação diglóssica, que eu saiba, praticamente toda a literatura do país está na língua B, desenvolve-se a maior parte da atividade parlamentar na língua B, ou publica-se o Diário Oficial na língua B. Por exemplo.

  A situação galega chama-se conflito linguístico e dominação linguística, expressão suficientemente descritiva. E, em termos gerais, os sociolinguistas julgam que não é pecado chamar isto "bilinguismo social", que engloba muitas situações diferentes.

  De maneira que chamá-lo, inadequadamente, "diglossia", não ajuda a compreender a situação dos usos das línguas em conflito.

  A DE AREIA: Ora bem: Reconhecer corretamente que na Galiza há "bilinguismo social" não implica, do ponto de vista do ativismo, promovê-lo, como o informe do IGEA. Propugnar "bilinguismo restitutivo" implica propugnar também o espanhol e validar o seu papel social. O que se deve restituir é o galego, não o bilinguismo, que resultará (ou não) das práticas individuais. Portanto, "bilinguismo restitutivo" e uma hipotética proposta de "galeguização restitutiva" significam cousas bem diferentes. O objetivo do galeguismo não é preocupar-se com o que acontecerá ao espanhol, mas com a consolidação dos usos do galego e a criação de novos espaços (e necessidades) de uso para novos falantes.

  E é impossível "restituir" ou criar usos sem nacionalizar o problema e a língua. E nacionalizá-los significa inscrevê-los dentro do imaginário da nação como rede ampla de relações sociais onde a língua veicula identidades e tem utilidades verdadeiras, além da publicação de livros subsidiados ;-) . Até agora, os milhares ou dezenas de milhares de "neofalantes" nunca precisaram (precisámos), para passar a falar galego, a garantia por escrito de que o perverso galeguismo não nos ia extirpar o castelhano do cérebro com a fouce de DENANTES MORTOS QVE ESCRAVOS. O facto de que, com um projeto galeguizador, o espanhol continuará nas mentes e nos usos na Galiza é dum sentido comum tão meridiano que destacá-lo num informe convida a ler esse informe sobre o "bilinguismo" como uma admitida derrota, ou, pior ainda, como uma jubilosa conivência com o projeto Feijoo/Lorenzo.

  O modelo de "galego + outras línguas" já está escrito. Chama-se Modelo Burela, por exemplo, desenvolvido polo Bernardo Penabade.

  Obrigadinho polo espaço,
  -celso

  Celso Alvarez Cáccamo

  ResponderExcluir
 2. Permito-me incomodar de novo (ver outros posts não respondidos) com uma de cal e outra de areia.

  A DE CAL: Eu penso que estaria bem que o ativismo linguístico galego compreendesse de vez que na Galiza não há "diglossia", e muito menos no "sentido clássico". Em nenhuma situação diglóssica, que eu saiba, praticamente toda a literatura do país está na língua B, desenvolve-se a maior parte da atividade parlamentar na língua B, ou publica-se o Diário Oficial na língua B. Por exemplo.

  A situação galega chama-se conflito linguístico e dominação linguística, expressão suficientemente descritiva. E, em termos gerais, os sociolinguistas julgam que não é pecado chamar isto "bilinguismo social", que engloba muitas situações diferentes.

  De maneira que chamá-lo, inadequadamente, "diglossia", não ajuda a compreender a situação dos usos das línguas em conflito. (continua)

  Celso Alvarez Cáccamo

  ResponderExcluir