13 de nov. de 2010

Chantaxe aos xornais desde a Presidencia da Xunta?

Os xornais La Región e Atlántico Diario deron estes días unha voz de alarma que non debe ser desatendida. Denuncian a través de datos moi concretos, mesmo con nomes de persoas implicadas, que desde a Presidencia da Xunta se condiciona a inserción de publicidade institucional nos medios a que estes ofrezan "un trato amábel e favorábel aos intereses dos dirixentes do PPdeG e do Goberno galego".

Por se for pouco, tamén indican que a Xunta exixe que o pagamento desta publicidade se realice a través de determinadas empresas intermediarias que quedarían cunha comisión. Unha destas intermediarias foi fundada por Enrique Varela, o asesor da Xunta que representa a Presidencia nestas negociacións cos medios. O director da empresa é cuñado deste mesmo asesor.

O favoritismo, o nepotismo e o tráfico de influencias deste caso son ben graves e cómpre que exista transparencia ao seu respecto. Porén, a min paréceme aínda máis preocupante a enorme diminución da liberdade informativa que se está a producir durante o goberno de Núñez Feijóo. Este é só un triste episodio máis, que ten por principal expoñente a desaparición de medios de comunicacion da oposición ao PP e que utilizaban a nosa lingua. Sen unha mínima liberdade nin diversidade informativa, a democracia está seriamente limitada.

Nenhum comentário:

Postar um comentário