12 de set. de 2009

Declaración en defensa do galego na cidade de Vigo


Tres compañeiros da Mesa e o coñecido ilustrador Pepe Carreiro presentamos en Vigo un manifesto en defensa da nosa lingua na nosa cidade máis habitada:

DECLARACIÓN EN DEFENSA DO GALEGO NA CIDADE DE VIGO

Veciñas e veciños de Vigo observamos con estupor como determinados grupos sociais comezaron na nosa cidade unha ofensiva crecente contra a lingua galega. Perante esta situación, queremos declarar:

  • Exclamamos a firme convicción de que inmensa maioría dos cidadáns e das cidadás de Vigo, independentemente da lingua que utilicemos no noso día a día, estamos en contra de calquera discriminación idiomática e defendemos o galego como un elemento de unión de todas e todos, un patrimonio común e un dereito colectivo.

  • Instamos a todos os poderes públicos sen excepción a que cumpran o mandato estatutario de promover o galego, discriminado secularmente e que aínda hoxe continúa a padecer exclusión en ámbitos básicos da vida social.

  • Nesa liña, apoiamos a aplicación dos consensos construídos entre todas e todos, que non deberían ser rotos unilateralmente, como propoñen determinados grupúsculos e os actuais dirixentes do PP, os cales provocan unha crispación e un enfrontamento cidadán indesexábel. A Lei de normalización lingüística, o Plan xeral de normalización da lingua galega e a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, igual que a Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Vigo, foron aprobadas por unanimidade, tamén por quen agora irresponsabelmente pretende deslexitimalas.

  • Advertimos, no entanto, da importancia de que todos estes consensos non fiquen en puro papel mollado, senón que os poderes públicos garantan a súa aplicación. Non haberá liberdade lingüística mentres non haxa igualdade entre galego e castelán. Para construíla, é necesario que se promova a lingua discriminada, que ademais é a propia, natural e histórica de Galiza.

  • Rexeitamos actitudes fóbicas como a da Deputación de Pontevedra, que decidiu hai poucas semanas deixar de comprar libros en galego, como se dotar as bibliotecas da provincia de obras neste idioma fose algo tóxico. Esta mesma institución organizou para mañá e pasado unhas xornadas que promoven os prexuízos contra todas as linguas existentes no Estado que non sexan o castelán. Xa é irónico que chamen “Jornadas Bilingües” a unha actividade que máis parece un monólogo de defensores da supremacía do español, sen ningún contraste entre opinións diferentes nin a participación de especialistas en pedagoxía. Como recoñecía unha das organizadoras, é a primeira vez na historia da democracia en todo o Estado que unha administración financia unhas xornadas como estas.


  • Vigo, 10 de setembro de 2009

    Um comentário: