14 de jan. de 2011

Lentitudes

Como é ben sabido, un dos grandes problemas que lastran a administración de xustiza é a súa lentitude. Ben, iso se optas polo castelán, porque se queres usar o galego tes que fornecerte da paciencia do santo Xob para que aquilo que indica a lei que é o teu dereito poidas de verdade exercelo.

Onte A Mesa denunciou que o novo programa informático proporcionado pola Xunta aos departamentos de xustiza impide o uso do galego. A data fatídica disto foi o pasado 4 de maio, pouco máis dun ano despois de que comezase o goberno de Alberto Núñez Feijóo.

A situación é alarmante: o número de actos xurídicos no idioma propio de Galiza caíu en picado (en 2010, a metade que en 2009) e, desde que se aplica o novo programa, os xuízos rápidos deixaron de existir no noso idioma nacional. É isto xusto?

Ante o escandaloso da situación, a Xunta tentou -como de costume- botarlle a culpa ao Goberno central, de quen tomaron e distribuíron o programa informático sen se preguntaren antes, en ningún momento, cales ían ser as consecuencias para as cidadás e os cidadáns de Galiza. Esta Xunta presume de actuar como se fose unha delegación do goberno e non un goberno.

Ademais, nunha nota de réplica á Mesa, desde a Secretaría Xeral de Modernización da Xunta argumentan que tentaron corrixir a situación desde setembro: catro longos meses despois de que comezase o impedimento ao uso do galego. Isto si que é axilidade e bo facer!

P.S.: E Anxo Lorenzo, mentres tanto...?

Nenhum comentário:

Postar um comentário