23 de mar. de 2011

E agora "eforremos" enerxía


A imaxe tómoa do blog O demo me leve, mais seguro que boa parte de vós xa a vistes estes días xunto coa factura da luz.

O galego aparece como idioma de segunda na disposición, como se for un símbolo ritual, inútil para a comunicación. Tan inútil é que mesmo hai textos oficiais que non é necesario traducir, como as denominacións das administracións ou o rechamante logo da esquerda, "Ahorra energía".

O desprezo por esta milenaria lingua nosa, a pesar de que desde hai 30 anos ten o recoñecemento de "propia" e "oficial", acentúase na tipografía do lema. En castelán, parece feito por un profesional; en galego, parece que o fixen eu con algún programa rudimentario... Sei que é un matiz, mais é un matiz que redunda na mesma idea da desconsideración.

E por se alguén tivese algunha dúbida sobre o interese do Goberno central no noso idioma, non temos máis que ver a chafallada do "Eforra enerxía". A pregunta, de novo, é: Que faría esta Administración se vise que os folletos puñan en castelán "Ehorra energía"?

Pidamos para a nosa lingua os mesmos coidados, a mesma dignidade.

3 comentários: