21 de jun de 2012

En galego si hai problema

Cando deixarán de producirse discriminacións tan graves como a que se pode ler neste documento?

Cando abrirán os ollos e a sensibilidade cara ao noso idioma as administracións competentes?

Cando poderemos deixar de ser estranxeiras e estranxeiros na propia patria?

Cando a administración de xustiza será xusta cos nosos dereitos lingüísticos?


Desde A Mesa pola Normalización Lingüística remitímoslles as correspondentes queixas por este motivo -máis unha vez!- á Xunta de Galiza, ao Goberno central, ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

Non ao escarnio polo uso do noso idioma!

Non ás discriminacións!

Queremos galego!

Um comentário:

 1. "Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente[...]" (art, 142.4)

  ¿De dónde extrae la secretaria que la demandante ha de traducirlo? y ¿por qué lo pide si el proceso es en la jurisdicción de la administración de Xustiza de Galicia?

  Por no hablar de que el Estado ratificó la "Carta Europea de la Lenguas Regionales o Minoritarias".

  ¿Es ignorancia o es deliberado? ¡Y qué aún andemos así!

  Saludos

  ResponderExcluir