25 de nov. de 2011

A homosexualidade e a literatura galega: a debate a semana vindeira en Ourense

A Fundación Vicente Risco acolle para a semana próxima unhas xornadas sobre homosexualidade e cultura (de xeito especial, sobre a literatura galega), ás que aínda estades a tempo de vos matricular a través desta ligazón.

No programa que está pendurado hai algúns erros de horario, polo que vos achego a información correcta:

Terza feira, 29 de novembro
18.00 - Acreditacións.
18.30 - Presentación do curso.
19.00 - "Literatura galega, literatura queer", Teresa Moure.
20.00 - "Álvaro de las Casas ou dun (aparentemente) desconexo percorrido biográfico. Contributos, renuncias e escándalos (1901-1950)", Uxío Breogán Diéguez Cequiel.

Cuarta feira, 30 de novembro
18.00 - "A androxinia como cobertura da homosexualidade. O caso de Rosalía de Castro", Francisco Rodríguez.
19.000 - "Semiose homo, escrita queer. Consideracións sobre o estudo da cultura LGBT do punto de vista da teoría literaria", Gonzalo Hermo.
20.00 - "Como home que leva o seu amigo: Amizades intensas e amor entre homes na prosa galega medieval", Carlos Callón.

Quinta feira, 1 de decembro
18.00 - "A Ars Amandi de Eduardo Blanco Amor", Luís González Tosar.
19.00 - "A homosexualidade nas leis: aproximación histórica e dereito comparado", Celia Pereira Porto.
20.00 - "Ganga ou da importancia de ser un marica con problemas", Paulo Filgueiras Fachal.

Sexta feira, 2 de decembro
18.00 - "Fermín Bouza Brey", Antón Lopo.
19.00 - "A homosexualidade nas sátiras medievais galego-portuguesas", María Isabel Morán Cabanas.
20.00 - "A sexualidade na época clásica", Susana Reboreda.
21.00 - Recital poético.

Nenhum comentário:

Postar um comentário