31 de mar. de 2008

Eu tamén fun diglósico

En Galicia Hoxe sacan esta amábel información na súa contraportada.

Reparemos sobre todo no final: manifestación o día 18 de maio! :)

Um comentário: