7 de jan. de 2016

E se Daniel Castelao fose Dan Castleton?


E se en troca de ser hoxe o 66 aniversario da morte de Daniel Castelao fose o 66 aniversario da morte de Dan Castleton?

Vexamos cal é aqui o "pecado" do autor. Resulta que se chamaba o noso compatriota Alfonso Daniel Manuel Rodríguez CASTELAO; naceu en Rianxo, que vén quedando nun país chamado Galiza; escrebeu e pintou sempre en galego; foi nacionalista galego e non, por exemplo, trotskista ou represaliado polo stalinismo, e ten a ocorréncia de morrer en Buenos Aires, residé
ncia de millares e millares de galegos emigrados. Vaia por Deus! Se, en troca, se tivese chamado, por exemplo, DAN CASTLETON, estaríamos todos os "progres" perguntando-nos: ¿pero, como, non coñeces DAN CASTLETON?; ¿non sabes que foi un artista impresionante, que, ademais se tivo que exiliar, por condena a morte decretada polos názis?; ¿como é posíbel que non teñas visto nada del?; ...se até foi ministro dun governo do rexime derrubado polo levantamento militar fascista? Por favor, é fundamental coñecermos DAN CASTLETON; é unha figura im-pres-cin-dí-bel do século XX! Oh, Xesus, que ignoráncia temos, cando daremos curado tantos oceanos de incultura!

(Arredor de Castelao, Pilar García Negro, Edicións A Nosa Terra, 2001, p. 167.)

Nenhum comentário:

Postar um comentário