6 de out. de 2010

Conferencia en Narón sobre lingua e empresa

Cando esta entrada se publique, estarei ao volante camiño de Narón, para impartir unha conferencia sobre lingua e empresa. Será ás oito do serán na biblioteca da localidade e estades convidadas todas as persoas que puiderdes ter interese no tema.

No encontro comentarei os estudos de mercado existentes para Galiza que teñen en conta a situación lingüística. Algunhas das súas conclusións son contundentes:
  • A inmensa maioría da poboación (arredor do 80%), fale a lingua que falar no seu día a día, é favorábel ao uso do idioma galego na publicidade.
  • Unha porcentaxe semellante considera "agradábel" que lles falen en galego nas tendas.
  • Existe unha práctica unanimidade á hora de declarar o galego como un idioma "válido" para a publicidade.
  • Practicamente ninguén declara que se connote de forma negativa ningún produto por se vender en galego, for este produto elaborado en Galiza ou fóra dela, tradicional ou de última xeración.
  • As actitudes máis positivas encóntranse nas autoubicadas clases medias e nos niveis de estudos secundario e universitario.
  • Para unha porcentaxe variábel da poboación, que en calquera caso estaría por riba do 20%, o feito de se publicitar en galego é considerado un estímulo importante para adquirir un ben ou servizo.
Se os estudos de mercado sinalan isto, por que o mundo da empresa camiña por outro lado? Por que pesan máis os prexuízos (tamén ideolóxicos, en moitos casos) que os datos?

Que ninguén nos queira presentar o contrario. En Galiza, con todas as limitacións existentes, a verdade é que hai moitísima máis demanda de galego que oferta de galego.

Con proxectos como Abertos ao Galego, A Mesa quere facer ouvir esta realidade.

Nenhum comentário:

Postar um comentário