14 de out. de 2016

Versos para a sexta feira: Nuno Fernández Torneol

Moito se ten falado deste poema, sobre se era ou non era un exemplo de alba no trobadorismo galego, mais moito menos se debruzaron as e os críticos sobre as diferentes interpretacións do refrán, que nunha lectura previsíbel é "leda me ando eu", mais noutro senso tamén sería "leda mando eu". En calquera caso, é unha voz feminina que decide, que procura, que non se detén, que está advertida:

Levade, amigo, que dormides as manhanas frias.
Tódalas aves do mundo de amor diziam:
"Leda m'and'eu".

Levade, amigo, que dormíde-las frias manhanas.
Tódalas aves do mundo de amor cantavam:
"Leda m'and'eu".

Tódalas aves do mundo de amor cantavam,
do meu amor e do vosso i enmentavam:
"Leda m'and'eu".

Do meu amor e do vosso em mente haviam.
Vós lhe tolhestes os ramos em que siíam.:
"Leda m'and'eu".

Do meu amor e do vosso i enmentavam.
Vós lhi tolhestes os ramos em que pousavam.
"Leda m'and'eu".

Vós lhi tolhestes os ramos em que siíam
e lhi secastes as fontes em que bebiam.
"Leda m'and'eu".

Vós lhi tolhestes os ramos em que pousavam
e lhi secastes as fontes u se banhavam.
"Leda m'and'eu".

Nenhum comentário:

Postar um comentário